Vores værdier

I Viktech har vi skabt et værdisæt, som vi følger til dagligt og som skal sikre et godt samarbejde mellem os, vores samarbejdspartnere og medarbejdere. Vores fire kerneværdier indgår som en naturlig del i vores hverdag. De er mere end fine ord – de er vores garanti for glade medarbejdere og tilfredse kunder.

Som arbejdsgiver sikrer vi både faglig stolthed, arbejdsglæde og trivsel

 

Vores værdier

Kvalitet

- Dygtiggørelse og kompetence

Vi vægter kvalitet i de daglige opgaver vi udfører og arbejder konstant på at blive dygtigere. Vi sikrer os, at vores medarbejdere trives og er godt forberedt til at løse deres arbejdsopgaver, så vores samarbejdspartnere får en god oplevelse.  

Anstændighed

- Ansvar og respekt

Vi og vores medarbejdere er ordentlige mennesker, der behandler hinanden, vores værktøj og materialer med respekt. Vi lægger vægt på, at vi omgås hinanden med humor, viser hensyn og tolerance. 

Engagement

- Initiativ og gå-på-mod

Vi brænder for vores arbejde og engagerer os i vores samarbejdspartneres forretninger. Vi tager initiativ og har gå-på-mod, når den ekstra indsats kræves. Vi engagerer os i at udføre vores arbejde bedst muligt og til vores samarbejdspartners tilfredshed.

Loyalitet

- Samarbejde og troværdighed

Vi er 100 % loyale over for vores kunder. Vi og vores medarbejdere er klar til et tæt samarbejde med vores kunders egne ansatte. I Viktech holder vi det, vi lover, og gør det vi siger.

Socialt ansvar

Vores værdier er altafgørende for vores måde at agere på i alle situationer

Mennesker
Som bemandings- og rekrutteringsvirksomhed er mennesker det vigtigste element i vores daglige arbejde. Hver dag knytter vi mennesker sammen, og tager ansvar for at samarbejdet mellem os, vores medarbejdere og kunder fungerer. Gennem vores personlige engagement og respekt for den enkelte persons behov sørger vi for at levere den gode oplevelse. 

Vores arbejde
Arbejdsmarkedet og projektfordelingen inden for håndværksbranchen er i dag mere fleksibel end nogensinde. Store som små håndværksvirksomheder er afhængige af fleksibel arbejdskraft, som kan træde til, når virksomheden ikke selv har tilstrækkelig eller passende ressourcer til at fuldføre et projekt.

I Viktech har vi en ambition om at udligne ujævnheden på et komplekst arbejdsmarked i forandring. Således ansætter vi dygtige håndværkere og teknikere og udlejer dem til store og små virksomheder inden for byggeriet og industrien. For os er de ikke vikarer, men vores medarbejdere. Vi er stolte af dem og den indsats de yder, når de arbejder hos vores kunder. 

For os er det en selvfølge at behandle vores medarbejdere ordentligt og med respekt for deres faglighed. Hertil tæller også, at vi holder os til de gældende overenskomster i byggeriet og industrien. På denne måde sikrer vi ved siden af vores personlige engagement, at vores medarbejdere bliver behandlet ligesom andre håndværkere i traditionelle håndværksvirksomheder. Derfor er vi selv medlem af Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tekniq og Danske Malermestre

Trivsel
Selvom vores medarbejdere til dagligt arbejder hos vores kunder, er de knyttet til os som deres arbejdsgiver. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere ser sig som en del af vores virksomhed og vores fællesskab. Som arbejdsgiver gør vi derfor en ekstra indsats for at vores medarbejdere trives. Hertil hører bl.a. en god personlig kommunikation samt en række sociale arrangementer, som knytter os og vores medarbejdere tæt sammen. Således har vi i Viktech en fast tradition om at afholde julefrokoster, julehygge med julegaver og sommerfester samt andre skiftende sociale arrangementer.

Tilgængelighed
Vi vil være let tilgængelige for vores medarbejdere og omverdenen. Således vægter vi den personlige kontakt mellem os og vores medarbejdere i det daglige meget højt. Allerede fra deres første arbejdsdag er vores medarbejdere knyttet til deres personlige Viktech konsulent. Han er specialiseret inden for medarbejderens fag og sørger for at medarbejderen trives på sin arbejdsplads. Vores fælles indsigt i håndværksfagene samt vores personlige kontakt styrker således vores sammenhold i hverdagen.

Men vores tilgængelighed er ikke begrænset til vores medarbejderes arbejdsplads. Vi har nemlig også indrettet vores lokale kontorer som et åbent miljø. På alle vores afdelinger kombinerer vi vores kontormiljø med en nærliggende lagerplads til vores værktøj og arbejdstilbehør. Således har selv vores kontorpersonale jævnlig personlig kontakt med vores håndværkere og teknikere. De kigger forbi, hvis de har brug for vores hjælp, ekstra arbejdsudstyr eller bare en kop kaffe og lidt snak. Håndværk og fysisk arbejde er ikke noget vi gemmer væk på vores kontorer. Det er noget vi er.

Tilfredsundersøgelser
Hos Viktech går vi meget op i, at både vores medarbejdere og kunder er tilfredse med os. Hvert år får vi lavet uafhængige tilfredshedsundersøgelser, som giver os indblik i vores kunders og medarbejderes tilfredshed. Udover den årlige tilfredshedsundersøgelse har vi i sommeren 2015 også indført en løbende tilfredshedsundersøgelse, hvor vores kunder og medarbejdere har mulighed for at bedømme os ud fra den oplevelse, de har haft med os. 

Med udgangspunkt i den feedback vi løbende får, arbejder vi konstant på at forbedre os og vores service over for medarbejdere og kunder. 

HMS - sikkerhed

Vores medarbejderes sikkerhed er vores øverste prioritet. Hver dag møder vores medarbejdere fysisk krævende arbejdsopgaver i et miljø, hvor de kan være udsat for farlige situationer.

Arbejdsmiljøet inden for håndværket og industrien er fysisk krævende og kan være mere farligt end i andre brancher. Derfor sørger vi for at udruste vores medarbejdere med solidt sikkerhedsudstyr, så de er godt beskyttet i alle situationer, de kan møde, mens de er på arbejde. Alle vores medarbejdere får derfor som standard en beskyttelseshjelm, bøjlehøreværn, sikkerhedsbriller samt passende sikkerhedssko. Derudover udleverer vi specielt sikkerhedsudstyr til de enkelte håndværksgrupper, herunder støvmasker, svejsehjelm, svejsehandsker osv.

Sikkerhedskurser
Til vores offshore medarbejdere sørger vi for særlige sikkerhedscertifikater, som er udviklet efter den internationale organisation GWO (Global Wind Organisation). Som udgangspunkt uddanner vi vores medarbejdere inden for søredning (Sea Survival), førstehjælp (First Aid), brand (Fire Awareness), ergonomi (Manual Handling) samt HUET helikopterredning (Helicopter Underwater Escape Training) og L-AUS. Derudover sørger vi også for, at vores medarbejdere har de rette sundhedsbeviser, som er påkrævet i det pågældende arbejdsland. 

HMS - sikkerhed