Oversigt

Høj standard - Viktechs ISO-certificering fornyet

Viktech har, efter en gennemgang af virksomhedens interne systemer og procedurer i april 2018, fået sin ISO-certificering fornyet; mere præcist ISO 9001:2015.

ISO 9001 er et system, der definerer en høj, ensartet standard for organisationers processer, systemer og værdier, og som løbende overvåger og gennemgår, om den enkelte organisation lever op til den definerede standard.

God, sikker og loyal

Viktechs processer og systemer inden for ledelse, kvalitet, salg, indkøb og lager er blevet nøje gennemgået. Herigennem er det konstateret, at alt lever op til de høje ISO-standarder, som er formuleret af The European Committee for Standardization. ISO-certificeringen er et synligt bevis for, at alle processer, standarder og forretningsgange hos Viktech overholdes, og at Viktech dermed er en god, sikker og loyal samarbejdspartner, når du har brug for det rigtige mandskab til en byggeteknisk opgave.

Jon Flintholm, CEO hos Viktech, siger:

”Det er nu tredje år i træk vores ISO-certificering er kommet i hus. Det vidner om, at vores organisation er godt gearet til at løse opgaverne, og at vores systemer til fulde lever op til gældende standarder. Som organisation lader vi os dog ikke nøje med det. Vores medarbejdere leverer altid det ekstra, der skal til, når de med kort varsel tiltræder et byggeteknisk projekt.”

Vi glæder os til fortsat at levere en høj standard og kompetente medarbejdere til dig og dine byggeprojekter.

Jon Flintholm, direktør, Viktech

Kvalitetssystemets formål er at:

- sikre kvaliteten af ydelser på et højt ensartet niveau

- sikre at der procesmæssigt arbejdes med løbende forbedringer

- medvirke til at synliggøre vores holdninger i kvalitetsmæssige spørgsmål og fastlægge retningslinjer for, og forpligtelse til kvalitet og arbejdsmiljø

- vise overfor kunder, myndigheder og andre interessenter at Viktech har opbygget og implementeret et kvalitetssystem, der efterlever kravene i DS/EN ISO 9001:2015

Virksomhed

Medarbejder

Vil du vide holde dig opdateret om Viktech?

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få spændende nyheder om os, vores branche og om hvordan vi i hverdagen hjælper samarbejdspartnere.

Vi sender vores nyhedsmail én gang om måneden.

Vi sender dig vores aktuelle jobtilbud.

Vi har noget for alle inden for byggeriet og industrien – i hele Danmark.

Vores jobmail udkommer hver uge og du kan altid afmelde dig, hvis dit behov skulle ændre sig.