Oversigt

Amstrup Sikring: Samarbejde på Cityringen

Under Københavns travle, trafikerede gader er der mindst lige så travlt – med at grave ud til næste etape af Københavns Metro; den nye Cityring. Cityringen er en stor entreprise for mange virksomheder – også for Amstrup Sikring. Det skaber et her-og-nu-pres på bemandingen, som Amstrup Sikring har valgt at løse i samarbejde med Viktech.

Christian Amstrup, der er indehaver af Amstrup Sikring, har igennem de sidste ti år benyttet sig af Viktechs hjælp med at finde de rigtige medarbejdere her og nu, når nye opgaver kom til, og der akut var brug for flere kompetente hænder og hoveder.

Mange jobs hos Amstrup Sikring svinger nemlig i omfang, og dermed svinger behovet for bemanding også. Her er et samarbejde med en virksomhed som Viktech en perfekt løsning, mener Christian Amstrup.

I forhold til at ansætte sine egne folk, er det lidt dyrere per håndværkertime at indleje folk via Viktech. Til gengæld får man medarbejdere, der fungerer fra allerførste dag, og som gør en forskel i jobbet. En anden fordel er, at medarbejderen får værktøj og arbejdstøj med fra Viktech, og bliver medarbejderen syg, koster det ikke noget. Man betaler for den tid og i det omfang, medarbejderen er der.

Lige nu har Christian hele ti polske medarbejdere på Metrobyggeriet – ud over nogle af hans egne ansatte, der også går på byggeriet.

For mig er det en rigtig god måde at finde de perfekte medarbejdere til min virksomhed på. Viktech har først screenet markedet og fundet de helt rigtige kræfter til os. I løbet af deres tid som vikarer har vi lært hinanden så godt at kende, at når vi fastansætter, så ved vi, at vi får nogle virkelig kompetente folk, der kan deres kram og passer godt ind i virksomheden. Ingen fejl og svipsere – det spiller bare fra første dag.”

Christian Amstrup, Amstrup Sikring

Viktech sørger for bemandingen
Ordningen med at benytte vikarbureauer som en måde til at finde gode folk at fastansætte fungerer perfekt for Christian. For nylig har han ansat fire af de vikarer, han har fået sendt ud via Viktech. Med en entreprise som Cityringen er der brug for ekstra manpower de næste fem år, og derfor er der brug for mange ekstra hænder.

Viktech har været særligt gode til at finde de helt perfekte medarbejdere. Endnu har Christian Amstrup ikke oplevet at måtte sende en medarbejder retur, som han har med andre vikarbureauer. Samtidig får han også kun uddannet personale fra Viktech, som stiller høje krav til medarbejdernes kompetencer.

Amstrup Sikring gør meget ud af at sende de rigtige folk ud på opgaver for  kunderne. Derfor er de også opmærksomme på, at deres udenlandsk-talende medarbejdere kun tilknyttes større arbejdspladser – og ikke sendes på besøg i den lille virksomhed eller hjem til fru Jensen. Det skal være trygt for alle parter, og en sprogbarriere skal ikke komme på tværs. Det må man planlægge og disponere sig ud af.    

Værd at vide om forskelle
Overvejer man at benytte sig af fx polske medarbejdere, kan der være nogle kulturelle, menneskelige forskelle, som man bør være opmærksom på. Christian Amstrup fortæller:

Danskeren kommer fra et miljø, hvor man prædiker frihed under ansvar, og hvor man bliver opmuntret til at tænke selvstændigt, selv tage beslutninger og tage sin del af ansvaret i jobbet. En polsk håndværker er generelt nok mere autoritetstro. Og hvis chefen har foreslået en løsning, vil de ihærdigt prøve at få chefens løsning til at fungere, så chefen ikke taber ansigt”.

Generelt er de polske medarbejdere meget arbejdssomme og tjenesteivrige. Selvfølgelig – for de er her jo ret bevidst for at tjene penge og få en fornuftig løn. De er her for jobbet og vil gerne arbejde så meget, som det er muligt i tiden her. Samtidig går de også langt for at vise, at netop de er de helt rigtige til jobbet.

Med så stor arbejdsiver og flid er der så tid til et socialt liv på arbejdspladsen, kunne man spørge. Hos Amstrup Sikring gør man meget for at samle medarbejderne, både Amstrups egne ansatte og Viktech-medarbejderne – danskere og udlændinge. Et samlingspunkt er fx julefrokosten, hvor alle er med og hygger sig sammen på kryds og tværs.

Metrokort

Christian mener ikke, at de forskelle, der kan være mellem eksempelvis polske og danske medarbejdere, bør afskrække danske arbejdsgivere fra at ansætte eller indgå i samarbejde med medarbejdere fra udlandet:

“De problemer, der måtte være, løser man hen ad vejen, og frem for alt så handler det jo om kvaliteten af det arbejde, der udføres
, og her lader de polske medarbejdere hos os ikke noget tilbage at ønske.”

Virksomhed

Medarbejder

Vil du vide holde dig opdateret om Viktech?

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få spændende nyheder om os, vores branche og om hvordan vi i hverdagen hjælper samarbejdspartnere.

Vi sender vores nyhedsmail én gang om måneden.

Vi sender dig vores aktuelle jobtilbud.

Vi har noget for alle inden for byggeriet og industrien – i hele Danmark.

Vores jobmail udkommer hver uge og du kan altid afmelde dig, hvis dit behov skulle ændre sig.