Oversigt

Hvor finder vi fremtidens malere?

Martin Skaarup Thomsen_O. J. Malerentreprise

I dag er der ikke mange små drenge og piger, der vokser op med ambitionen om at gøre karriere som maler. Moderne forældre planter ikke på samme måde som tidligere en drøm hos deres børn om at blive gode malere. Hvis lille Sofie Amalia og William udviser evner inden for kreativitet og håndværk, skal de være arkitekter, designere eller noget helt tredje … bare ikke malere.

Denne problemstilling er meget aktuel for Martin Skaarup Thomsen, som til daglig ejer og driver tre malervirksomheder med base i Vodskov nord for Aalborg. Han tænker meget på, hvordan han og branchen fremover skal finde tilstrækkelig med gode folk til at løse opgaverne, og hvordan han aktivt kan tage et medansvar i at udvikle fremtidens gode fagfolk.


Investering i mennesker
Martin har været maler, siden han var 15 år gammel. Nu er han leder af tre virksomheder, men han ser stadig sig selv som maler. En maler, der er stolt af sit fag. Derfor påtager han sig en rolle i at finde og udvikle de malere, vi skal bruge i fremtiden.

Martin anvender forskellige rekrutteringsstrategier for at sikre sig gode medarbejdere nu og i fremtiden. Han har fx ansat et par lærlinge, som er flygtninge fra Syrien. Hans ansatte tæller også tidligere dømte, og folk, som har mødt andre udfordringer på livets vej. Man kunne godt beskylde Martin for at være den type virksomhedsejer, som forsøger at skabe et rummeligt arbejdsmarked, men for Martin handler det om at finde folk med viljen til at arbejde:

"Hvis du har viljen til at blive en god maler, så kan vi arbejde med stort set alt andet. Det er ikke, fordi jeg ikke stiller krav, for det gør jeg, men mit første krav er, at du skal ville det."

Martins tilgang til medarbejderne kan også ses som en investering i mennesker. Som med alle andre investeringsformer kan der være perioder med højt afkast og perioder med tab. Sådan er det også i Martins tilfælde. Nogle gange mislykkes det, men når det lykkes, får han en gevinst i form af virkelig dygtige og loyale medarbejdere. Og så er investeringen trods alt det hele værd.

Stanislaw og Robert_O. J. Malerentreprise 

 

Ikke alle kan blive gode malere
Mens rummelighed i høj grad beskriver Martins ledelsesstil, så har rummeligheden dog sine grænser. Martin tror ikke på visionen om, at alle i Danmark skal i arbejde:

“Der er nogle mennesker, som har besluttet sig for, at de ikke vil arbejde. Det kan man ikke tvinge dem til. Det ville også kræve, at de blev konstant mandsopdækket af arbejdsgivere og socialpædagoger, så det er ikke realistisk.”

For Martin giver det meget mere mening at bruge krudtet på at oplære de unge folk, som gerne vil malerfaget, og at kigge ud over landets grænser for at finde medarbejdere.


Fra Polen til Viktech
En anden rekrutteringsstrategi er nemlig at søge arbejdskraft fra udlandet via Viktech. I den del af forretningen, der opererer under navnet O. J. Malerentreprise, har Martin igennem tre år haft et samarbejde med Micky Malling fra Viktech, som har leveret dygtige polske malere. 

Først kom Piotr og Marek, så Stanislaw og Robert og senest Bogdan. De fem er ansat af Viktech, men har kun arbejdet for O. J. Malerentreprise i deres tid som Viktech-medarbejdere. De to førstnævnte har opbygget så meget erfaring og know-how med materialer, værktøj og procedurer, at de selv styrer de byggepladser, de bliver sendt ud på. De har det daglige ansvar for projekterne og står også for fordeling af arbejdet, bestilling af materialer osv.  


Valg af vikarbureau
Da Martin i sin tid skulle vælge, hvilket vikarbureau der skulle hjælpe ham med at skaffe medarbejdere fra udlandet, var han stålsat på, at der skulle være “orden i sagerne”:

“Jeg så, at Viktech var medlem at Dansk Byggeri og Danske Malermestre. Det er et godt signal, at vi er organiseret under de samme arbejdsgiverorganisationer. Jeg ringede til Danske Malermestre for at lave en form for baggrundstjek på Viktech og fik grønt lys. Viktech er også ISO-certificeret, og det er et yderligere kvalitetsstempel.”

Martin bliver flere gange om ugen ringet op af andre vikarbureauer, som underbyder Viktechs timepris. Det er dog et pænt nej tak fra Martin:

“For os handler det ikke om timeprisen. Det handler om at have en samarbejdspartner, som vi kan præsentere ude på byggepladserne, som er en reel og loyal samarbejdspartner, og som vi kan stå inde for.”

Det er en fordel for Martin at have bemandingen håndteret af  én virksomhed med én fast kontaktperson.  

Huse på samlebånd

Fleksibel ordning og glade medarbejdere
De polske medarbejdere går godt i spænd med Martins øvrige medarbejdere, og for nylig var de også med på firmatur til Læsø. De er alle fagligt dygtige og meget effektive i deres arbejde. Derfor gør Martin meget for at holde på dem, for han ved, at hvis Viktech sender dem videre til en anden Viktech-kunde, så kan der gå lang tid, før de kommer tilbage.

Men hvorfor fastansætter Martin så ikke folkene fra Viktech, som han ifølge kontakten sagtens kunne vælge at gøre? For Martin handler det om, at der ikke er nogen grund til at ændre på noget, der fungerer. De polske medarbejdere er glade, hvor de er, og samarbejdet med Viktech er godt. Selvom Viktech-medarbejdere koster lidt mere i timen, så sparer Martin lidt på administrationsomkostninger, fordi Viktech står for løn, feriepenge osv., samt værktøj og arbejdstøj. Derfor mener Martin, at det i sidste ende går lige op.

Omfavn forskelligheden
Alt er ikke rosenrødt, for der kan selvfølgelig være sproglige udfordringer. Martins erfaring er, at de polske medarbejdere taler bedre engelsk, end de selv regner med. Så når de lige har haft lidt tid til at falde til, får de ofte munden på gled. Desuden er det i praksis ikke et stort problem, fordi de ofte arbejder sammen i teams. Her skal Martin og hans folk blot sørge for, at dem, som ikke er så sprogligt stærke, går sammen med nogen, som taler rigtig godt engelsk.

En anden forskel mellem fx polske og danske medarbejdere er måden, hvorpå de polske udviser autoritetstro og respekt for arbejdsgiveren:

“Når jeg dukker op på byggepladserne, så springer de ned fra stigerne for at komme hen og give hånd og sige goddag til chefen. I starten synes jeg, det var mærkeligt og prøvede at sige, at det behøvede de ikke. Men det gik op for mig, at det betød noget for dem.”

I det hele taget mener Martin, at alle mennesker – uanset nationalitet og kulturel eller social baggrund – er forskellige. Og at de virksomheder, der forstår at favne forskelligheden, vinder – både i form af glade, loyale medarbejdere og på længere sigt på bundlinjen.


Læs mere om
O. J. Malerentreprise, Malerfirma Martin Skaarup Thomsen og Ole Vangekjær Eftf.

 

Virksomhed

Medarbejder

Vil du vide holde dig opdateret om Viktech?

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få spændende nyheder om os, vores branche og om hvordan vi i hverdagen hjælper samarbejdspartnere.

Vi sender vores nyhedsmail én gang om måneden.

Vi sender dig vores aktuelle jobtilbud.

Vi har noget for alle inden for byggeriet og industrien – i hele Danmark.

Vores jobmail udkommer hver uge og du kan altid afmelde dig, hvis dit behov skulle ændre sig.