Oversigt

Krystalkuglen: Bo Sandbergs og Dansk Byggeris forventninger til 2018

Der er fuld damp på bygge- og installationsbranchen, og tal fra diverse brancheanalyser spår at de gyldne tider vil fortsætte i 2018. Men samtidig pipper små, kritiske røster i baggrunden om overophedning i branchen, nedjustering af forventninger, forventet fald i ordretilgang og sågar om at endnu en krise er under opsejling.

Vi har spurgt tre af de danske arbejdsgiver- og brancheforeninger, som vi i Viktech er medlem af, hvilke forventninger de har til 2018 i deres del af branchen. Her er Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandbergs bud.

Bo Sandberg, Dansk Byggeri 

Hvad forventer du af 2018?
2018 bliver endnu et godt år for bygge- og anlægsbranchen. I forvejen er der fra 2013 til 2017 skabt 26.000 nye jobs i byggeriet. Især boligbyggeriet er i fremgang. Men også den højere aktivitet på det eksisterende boligmarked kaster mange renoveringsopgaver af sig. Dansk Byggeri forventer en yderligere jobfremgang på ca. 5.000 beskæftigede i 2018.

Ser man på hele samfundsøkonomien, befinder vi os i 2018 i et solidt økonomisk opsving med flere vækstmotorer i gang på én gang: Privatforbrug, eksport og boliginvesteringer. Beskæftigelsen har aldrig i Danmarkshistorien været højere, og som en naturlig konsekvens er det nu mangel på kvalificeret arbejdskraft, der er erhvervslivets største udfordring. 

Hvad betyder det for Dansk Byggeri, at BoligJobordningen er blevet gjort permanent?
Håndværkerfradraget har levet en omtumlet tilværelse, siden det første gang så dagens lys i 2011. Det har kørt i pendulfart ind og ud af den politiske intensivafdeling. De konstant skiftende rammevilkår har til tider givet uhensigtsmæssigt stop-and-go adfærd. På den baggrund er det glædeligt, at fradraget – i dets nuværende udformning med fokus på energirenovering – med finanslovsaftalen for 2018 er gjort permanent.

Når vi Dansk Byggeri fortsat – trods de gode konjunkturer – mener, at håndværkerfradraget er relevant, så er det bl.a. fordi det giver forbrugerne en økonomisk gulerod til at vælge hvidt frem for sort arbejde. Og så er der gode erfaringer fra Sverige med deres tilsvarende fradrag.

Håndværkerfradraget er målrettet renoveringsopgaver, og derfor ikke så relevant for nybyggeriet. Det er mest henvendt til de små spillere på privatkundemarkedet – også i de dele af landet, hvor der er lidt længere mellem ordrerne. Fradraget bidrager dermed både til den grønne omstilling, og til at de små og mellemstore virksomheder uddanner lærlinge.

Mange taler om, at der er en krise på vej. Hvad mener du?
Vi mener ikke, der er en krise på vej. Det økonomiske opsving er bredt funderet og de offentlige finanser kernesunde. Men det er vigtigt at holde næsen i reformsporet, da det er lettest at lave arbejdsmarkedsreformer i de gode tider, hvor der er masser af job at få.

Lidt længere ude i horisonten er det en udfordring, at så stor en del af verdensøkonomien populært sagt er på doping via de historisk lave renter. For hvordan vil stater, virksomheder og forbrugere reagere, når renterne før eller siden normaliseres?

Har du et råd til danske entreprenør- og håndværksvirksomheder?
Hold på den eksisterende arbejdskraft, ikke mindst seniorerne. Sørg for godt arbejdsmiljø og god mandskabspleje!

 

Læs TEKNIQs adm. direktør Niels Jørgen Hansens indlæg her.
Læs Danske Malermestres direktør Ole Draborgs indlæg her.

 

Dansk Byggeri
Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 5.600 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 70.000 medarbejdere.

Virksomhed

Medarbejder

Vil du vide holde dig opdateret om Viktech?

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få spændende nyheder om os, vores branche og om hvordan vi i hverdagen hjælper samarbejdspartnere.

Vi sender vores nyhedsmail én gang om måneden.

Vi sender dig vores aktuelle jobtilbud.

Vi har noget for alle inden for byggeriet og industrien – i hele Danmark.

Vores jobmail udkommer hver uge og du kan altid afmelde dig, hvis dit behov skulle ændre sig.