Uddannelse hos Viktech

Vi sørger for at forberede alle vores medarbejdere til deres arbejdsopgaver og vi sørger for, at de er grundigt introduceret til deres instrumenter og deres værktøj inden arbejdsstart. Alle vores medarbejdere er specialiseret inden for deres fag, og hos os sikre vi os at de har de rigtige kvalifikationer samt at de er uddannet i diverse kurser og certifikater. Derfor uddanner vi selv nogen af vores medarbejdere, f.eks. tilrettelægger og gennemfører vi uddannelsesforløb for vores tele- og fiberteknikere.

God uddannelse, godt værktøj og god service. Det er vores nøgleord for at vi kan sikre både tilfredse samarbejdspartnere og glade medarbejdere.

 

Uddannelse